Czy crowdfonding to dobry sposób, aby zebrać środki na otwarcie firmy?

Estimated read time 2 minut czytania

Crowdfonding możemy zdefiniować jako gromadzenie kapitału na rozwój konkretnego przedsięwzięcia w zamian za określone świadczenie zwrotne. Crowdfunding angażuje szerokie grono dawców kapitału i wykorzystuje technologię teleinformatyczną, co sprawia, że ma niższą barierę wejścia i lepsze warunki transakcyjne niż tradycyjne metody finansowania

Rodzaje crowdfundingu

Istnieje kilka rodzajów crowdfundingowych rozwiązań, a jednym z nich jest reward-based crowdfunding. Polega on na oferowaniu różnego rodzaju nagród, w zamian za wsparcie projektu. Equity-based crowdfunding polega na inwestowaniu środków w zamian za udziały w projekcie lub spółce, zatem wpłacający stają się współwłaścicielami.

Lending-based crowdfunding polega na udzielaniu pożyczek projektom w zamian za oprocentowanie lub udział w zyskach. Donation-based crowdfunding polega na wpłacaniu pieniędzy na projekt bez oczekiwania na nagrody lub zwroty finansowe i to właśnie z tej opcji najczęściej się korzysta, jeśli potrzeba stosunkowo małej kwoty. Istnieją również hybrydowe formy crowdfundingu, które łączą kilka rodzajów finansowania.

Platformy crowdfundingowe

Crowdfunding jest opodatkowany, a środki zdobyte w ten sposób podlegają podatkowi od spadków i darowizn. Istnieje jednak kwota wolna od podatku, która nie obejmuje opodatkowania przekazywanych środków przez osoby niepowiązane relacją rodzinną.

Platformy crowdfundingowe umożliwiają ludziom umieszczenie informacji o swoim projekcie i zbieranie wpłat od zainteresowanych inwestorów. Po zebraniu całej potrzebnej kwoty, środki są przekazywane do projektodawcy, który może rozpocząć realizację projektu. Zasady działania platform mogą się różnić, dlatego też należy się z nimi zapoznać zanim rozpocznie się zbiórkę.

Aby przyciągnąć inwestorów do swojego projektu, projektodawcy muszą przedstawić go w atrakcyjny sposób. W zależności od rodzaju crowdfundingu, ważne jest oferowanie atrakcyjnych nagród, przedstawienie przekonującego biznesplanu lub pokazanie potencjału na generowanie zysków. Skuteczna kampania reklamowa i wykorzystanie mediów społecznościowych mogą również pomóc w pozyskaniu inwestorów.

Crowdfunding – porady

Crowdfunding ma wiele korzyści, takich jak uniknięcie tradycyjnych metod finansowania, budowanie społeczności wokół projektu i zwiększenie jego zasięgu. Jednak wiąże się również z ryzykiem niepowodzenia kampanii, utraty kontroli nad projektem i ryzykiem kradzieży intelektualnej.

O crowdfundingu: (c) Ufoludek.pl / GT

Zobacz też:
> Dropshipping
> Inwestowanie w kryptowaluty

Tematy pokrewne